Hoa hồng đại lý là gì? Hoa hồng đại lý được coi như một trong các nhân tố chủ lực trong hạch toán mà kế toán cần chú ý. Qua bài viết dưới đây sẽ bổ sung thêm nhiều nội dung hơn đến các bạn đọc, cùng tìm đọc nhé!

Hoa hồng đại lý là gì?

Hoa hồng đại lý là gì? 1
Hoa hồng đại lý là gì?

Hoa hồng là khái niệm được sử dụng cực kì nhiều trong công việc giao thương. Hoa hồng sẽ hiển thị ở công việc trung gian giữa bên mua, sale hóa hoặc cung ứng dịch vụ với bên có nhu cầu với hàng hóa dịch vụ đó.

Theo Luật thương mại 1997 và Luật thương mại 2005, hoa hồng hay tiền hoa hồng tại các quy định về đại lý thương mại quy định:

  • Theo điều 113 quy định về thù lao đại lý: Thù lao đại lý là khoản tiền do bên giao đại lý trả cho bên đại lý dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh giá
  • Theo Khoản 1, Điều 116 quy định về hình thức đại lý hoa hồng: Đại lý hoa hồng là hình thức bên đại lý thực hiện việc mua, sale theo giá mua, giá bán do bên giao đại lý ấn định để được hưởng hoa hồng. Mức hoa hồng được tính theo phần trăm phần trăm do các bên deal trên giá mua, giá sale hóa.

Xem thêm Hàng xách tay Hàn Quốc bạn nên kinh doanh

Quy định pháp luật về tiền hoa hồng?

Ví dụ với lĩnh vực bán hàng bảo hiểm, hoa hồng đại lý bảo hiểm được quy định tại Điều 5 Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chủ đạo về chỉ dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định cụ thể thi hành Luật bán hàng Bảo hiểm và Luật sửa đổi, cung cấp một vài điều của Luật bán hàng Bảo hiểm như sau:

1. Công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài trả hoa hồng cho đại lý bảo hiểm sau khi đại lý bảo hiểm thực hiện một hoặc một vài thông tin công việc đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 85 Luật kinh doanh bảo hiểm để đem tới dịch vụ cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

2. Công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài căn cứ vào quy định tại khoản 3 việc làm này, điều kiện và đặc điểm cụ thể của mình để xây dựng quy chế chi hoa hồng đại lý bảo hiểm áp dụng độc nhất và công khai trong doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

3. Phần trăm hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa được trả trên phí bảo hiểm thực tế thu được của từng hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm

Một số vấn đề về đại lý và hoa hồng đại lý bán đúng giá

Tiền hoa hồng là chi phí phí mà bên giao đại lý trả cho bên đại lý để thực hiện việc mua, sale hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho người sử dụng theo giá mua, giá sale hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định. Mức “tiền hoa hồng” được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ.

Việc chi hoa hồng để đẩy mạnh các hoạt động bán hàng, dịch vụ là việc làm thường xuyên nhằm khuyến khích bên có nhu cầu sử dụng dịch vụ. Bài đăng này nhắc đến hoàn cảnh hạch toán hoa hồng đại lý bán đúng giá.

Xem thêm Hàng xách tay Hàn Quốc bạn nên kinh doanh

Một vài chú ý về hoa hồng đại lý

Hoa hồng đại lý là gì 2
Một vài chú ý về hoa hồng đại lý

Hoa hồng đại lý phải viết hóa đơn

Theo thực tế, người bán hàng cần lập hóa đơn khi sale, cung ứng dịch vụ, gồm có các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, truyền thông marketing, hàng mẫu hoặc hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu tặng, trả thay lương cho người lao động.

Hoa hồng đại lý là gì? Hoa hồng đại lý là khoản thù lao mà đại lý nhận được khi hành động việc bán hàng, cung ứng dịch vụ cho người sử dụng thay bên giao đại lý. Khoản thù lao này sẽ được ghi lại và xác nhận là doanh thu bổ sung dịch vụ của bên đại lý. Phía đại lý sẽ xuất hóa đơn cho hóa hồng đại lý và trên hóa đơn ghi rõ nội dung “Hoa hồng đại lý”.

Bên giao đại lý sẽ kê khai thuế GTGT đầu vào, hạch toán vào chi phí bán hàng đối với phần hoa hồng đại lý.

Hoa hồng đại lý chịu thuế GTGT

Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dành cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4, TT 219/2013/TT-BTC.

Hoa hồng đại lý không nằm trong 26 đối tượng mục tiêu không chịu thuế GTGT được quy định tại Điều 4 TT 219/2013/TT-BTC có thể hoa hồng đại lý phải chịu thuế GTGT. Hoa hồng đại lý thuộc đối tượng mục tiêu chịu thuế suất 10% theo quy định tại Điều 11 TT 219/TT-BTC.

Kê khai thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý

Đại lý sale hóa, dịch vụ hoặc đại lý thu mua theo cách thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý, hàng hóa thu mua đại lý nhưng cần phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Đối với các hình thức đại lý khác thì người nộp thuế luôn phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán hàng hóa đại lý, hàng hóa thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng.

Xem thêm Kinh doanh bán hàng tự động cần làm gì?

Những hoàn cảnh đặc biệt không kê khai và nộp thuế

Hoa hồng đại lý là gì 3
Những hoàn cảnh đặc biệt không kê khai và nộp thuế

Hoa hồng đại lý là gì? Theo quy định, phần hoa hồng đại lý thuộc đối tượng mục tiêu chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, hoa hồng đại lý không phải kê khai và nộp thuế GTGT trong các hoàn cảnh sau:

Doanh thu hoa hồng được hưởng từ công việc đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng của các dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, đại lý vận tải quốc tế, đại lý của các dịch vụ hàng không, hàng hải được ứng dụng thuế suất GTGT 0%, đại lý bán bảo hiểm.

Doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ công việc đại lý bán hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Qua bài viết trên đã Hanghieuxachtay.vn đã cung cấp các thông tin về hoa hồng đại lý là gì? Quy định pháp luật về tiền hoa hồng?. Hy vọng những thông tin trên của bài viết sẽ hữu ích với các bạn đọc. Cảm ươn các bạn đã dành thời gian để xem qua bài viết này nhé!

Lộc Đạt – Tổng hợp

Tham khảo ( www.sapo.vn, tapchitaichinh.vn, … )